fbpx

Voor wie ondernemend is

Voor wie?

Wij willen met onze aanpak de mens als ondernemer, kandidaat-ondernemer of werknemer, centraal stellen. Daarom ligt in elk traject de nadruk op ontwikkeling van persoonlijke doelstellingen, verantwoordelijkheid nemen en creatief omgaan met de mogelijkheden die geboden worden.

Ondernemers die op zoek zijn naar een geschikte kandidaat voor overname van het (MKB)bedrijf, kunnen wij natuurlijk helpen. We bieden ondersteuning bij het maken van bedrijfsanalyses en het opstellen van een realistisch en persoonlijk toekomstplan tijdens en na de overname. Daarnaast hebben we voor de ondernemer analyses van nieuwe kandidaat-ondernemers over hun opleiding, vaardigheden, kwaliteiten en interesses op een rijtje gezet.

Wij begeleiden geschikte kandidaten primair naar ondernemerschap en bedrijfsovername, of naar passend werknemerschap. Wie ondernemerskwaliteiten heeft, wordt gecoacht om op basis van eigen ideeën een bedrijfsplan op te stellen. Kandidaten kunnen ook op basis van hun intake passende bedrijfsovernames gepresenteerd krijgen, waarna zij begeleid worden in hun opstart- of overnametraject.

Wie ondernemerschap niet ambieert en op zoek is naar een baan in loondienst, wordt begeleid naar banen in groeisectoren door middel van coaching en scholing. In voorkomende gevallen kan ook passende arbeid gevonden worden bij de bedrijven van de andere kandidaat-ondernemers.

Focus op een win-winsituatie 

De sleutel van onze aanpak ligt in de circa 80.000 banen die jaarlijks verdampen bij gezonde ondernemingen; door vergrijzing, gebrek aan opvolging en marktkennis. Dankzij ons uitgebreide netwerk kunnen wij een realistische inschatting maken van de mogelijkheden tot begeleiding van en naar werk. Daarnaast ontwikkelen wij spin-offs, begeleiden startups en realiseren toeleiding naar groeisectoren.

Onze focus blijft daarbij liggen op een goede aansluiting, persoonlijke betrokkenheid en het bieden van kwalitatief maatwerk: Uw medewerkers gaan daadwerkelijk van werk naar werk.
Een ander bijkomend voordeel is dat naast de successen van uitplaatsing van personeel, de werkgelegenheid structureel groeit.

Ons resultaat: een win-winsituatie voor krimpende en groeiende organisaties.

Wij onderscheiden globaal drie doelgroepen 

1. Mensen met een ondernemershart

Iemand met de nodige werkervaring die van plan is om een onderneming starten of dat net heeft gedaan. Vaak hebben deze beginnende ondernemers wel een redelijke tot goede basiskennis, maar missen op sommige onderdelen belangrijke bedrijfseconomische kennis of kennis over productontwikkeling en marketing. De Opstartfabriek kan helpen bij het maken van een degelijk, toekomstbestendig ondernemersmodel. Ook het geven van aanvullende trainingen kan voor deze groep van belang zijn.

De Opstartfabriek biedt deeltrjecten aan, of een op maat samengesteld traject. Onze aanpak gaat uit van de aanwezige kennis en kunde en vult die aan met wat voor het beoogd doel relevant is. Daarbij bieden wij een laagdrempelige toegang tot bedrijfsovernames. We maken ondernemerschap praktisch realiseerbaar. 

De Opstartfabriek maakt ondernemerschap praktisch realiseerbaar.  Onze aanpak gaat uit van de aanwezige kennis en kunde en vult die aan met wat voor het beoogd doel relevant is. Daarbij bieden wij een laagdrempelige toegang tot bedrijfsovernames.

2. Werknemers met kans op arbeidsverlies

Werknemers met een kans op arbeidsverlies, worden vaak een tamelijk standaard outplacementtraject aangeboden. De stap naar ondernemerschap is vanuit een werknemerspositie feitelijk relatief comfortabel, maar lijkt voor wie lang werknemer is geweest vaak groot. Ook is het vaak moeilijk om aan een nieuwe dienstbetrekking te komen in een sterk concurrerende arbeidsmarkt.

Over het algemeen hebben werknemers met een goede staat van dienst een actief netwerk en veel relevante werkervaring maar ontbreekt het hen nog aan relevante ondernemerskennis en ervaring, bedrijfseconomische kennis, kunde van regelgeving etc. Het beeld bestaat dat ondernemerschap een risicovollere toekomst biedt dan werknemerschap. Dit, samen het ontbreken van relevante ondernemerskennis, maakt de feitelijke stap naar zelfstandig ondernemerschap voor veel mensen onvoorstelbaar.

3. Langdurig werklozen, 50 jaar of ouder
Onder Nederlanders van 50 jaar en ouder heerst een relatief hoge werkloosheid. Zonder gerichte ondersteuning hebben zij weinig tot geen kans op een betaalde baan. De oorzaken hiervan zijn veelledig, maar laten zich voor een grote groep als volgt samenvatten:

  • gebrekkige scholing
  • werkhouding en instelling;
  • sociale vaardigheden;

Hierdoor is er een nog kleinere kans op uitstroom. Toch heeft deze groep meestal een lang CV en een grote motivatie om weer aan het werk te gaan. Ook staan zij vaak open voor zelfstandig ondernemerschap. Om dit te kunnen realiseren moet, los van bovenstaande punten, veelal aandacht worden besteed aan:

  • Opbouwen relevante werkervaring;
  • Ontwikkelen ondernemerskwaliteiten:
  • Bijspijkeren bedrijfseconomische kennis;
  • Inzicht in relevante regelgeving.

De Opstartfabriek biedt door middel van een maatwerktraject allerlei handvatten om ook deze groep weer aan een nieuwe baan in loondienst te krijgen of aan een nieuwe uitdaging als ondernemer.