fbpx

Vragen en antwoorden 

Antwoorden op vragen

Deze pagina geeft antwoorden veel gestelde vragen van mensen die willen deelnemen aan onze training.

Hoe succesvol is jullie traject?

We zijn in maart 2018 begonnen met onze eerste groep van 18 deelnemers, allen boven de 50. We hebben sindsdien meer dan 120 mensen kunnen toelaten tot ons traject. Van onze deelnemers start 75% vanuit een uitkering.

Van de deelnemers die ons hele traject hebben afgerond heeft bijna 70% binnen 9 maanden werk gevonden, hetzij via een baan, als ZZP’er of door een overname. 45% is ondernemer geworden.

Vanaf 2019 concentreren we ons niet meer specifiek op mensen boven de 50. Onze focus blijft wel gericht op ondernemerschap vanuit een overname.

Hoelang duurt het traject bij de opstartfabriek?

Ons traject bestaat uit drie fases:

Fase 1: training met coaching
Fase 2: begeleiding van jouw overname
Fase 3: borging van jouw succes als ondernemer

Fase 1 bestaat uit 12 modules en duurt ca 3 maanden.
Fase 2 duurt 6 tot 9 maanden.
Fase 3 is alleen toegankelijk voor wie succesvol is gestart als ondernemer of ZZP’er.

Fase 1 en 2 samen duren nooit langer dan 12 maanden.

Wat zijn de kosten van het traject?

Ben je ouder dan 50 jaar dan kan je het traject gratis doorlopen dankzij een subsidie van SoZaWe *. Er zijn echter maximaal 150 plaatsen beschikbaar tot maart 2019!
Ben je jonger dan 50 jaar of kan je niet gebruik maken van een van de gesubsidieerde plaatsen, dan kunnen de kosten in sommige gevallen geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd worden. Tijdens de intake kan je hier meer informatie over gegeven worden.

Ons traject bestaat uit drie fases:

Fase 1: training met coaching
Fase 2: begeleiding van jouw overname
Fase 3: borging van jouw succes als ondernemer

Voor fase 1 zijn de kosten € 1.750,- 
Als je tijdens fase 1 besluit verder te willen gaan om een geschikt bedrijf over te nemen, dan geldt voor fase 1 en 2 samen een vast bedrag van € 5.000,-. Hiervoor krijg je gedurende jouw hele overnametraject op maat ondersteuning en coaching (max. 55 uur) .
Leidt onze aanpak en jouw inspanning niet binnen een afgesproken periode ( 9 tot 12 maanden) tot resultaat dan betaal je slechts 50% van het totaalbedrag.
Besluit je door te gaan als ZZP’er, of start via een overname als ondernemer, dan kan je toetreden tot ons netwerk van professionals. Hiermee krijg je zowel toegang tot ondersteuning op het gebied van administratie, marketing, sales en personeelsbeleid, als 1 op 1 coaching en masterclasses.

*Wie ouder is dan 50 jaar kan kosteloos deelnemen aan zowel fase 1 als fase 2, zolang het subsidietraject loopt of er nog beschikbare plaatsen over zijn.

Wat zijn de startdatums van de groepen?

Wij starten iedere maand met nieuwe groep deelnemers. In elke groep zitten ca. 20 deelnemers.

Wat is jullie lijst van over te nemen ondernemingen?

We werken niet met een vaste lijst van over te nemen ondernemingen waarin deelnemers kunnen zoeken: De kans op een succesvolle overname blijkt hoger te zijn door vanuit het profiel van de kandidaat te werken.

Daarom ondersteunen wij onze kandidaten bij het opstellen van een scherp en compleet zoekprofiel, helpen wij hun te zoeken naar geschikte bedrijven door toegang te bieden tot de beschikbare online bronnen, en bieden wij waar nodig ondersteuning door in ons netwerk actief  geschikte overnamekandidaten te scouten.

Kan ik ook deelnemen als ik geen bedrijf wil overnemen?

ja, je kunt ook aan ons traject deelnemen als je wilt starten als ZZP’er.

In het algemeen geldt wel dat een overname van een gezond bedrijf een zekerder manier van starten is dan zelf een bedrijf vanaf de grond af opbouwen. De kosten die je moet maken zijn vergelijkbaar qua hoogte, zeker als je meerekent dat de meeste starters pas na 3 jaar een goed inkomen weten te bereiken maar in die periode ook flink moeten investeren; bij een overname is al gelijk uit de cijfers bekend wat je aan omzet en winst mag verwachten.

Hoe ziet de periode rond de overname er uit?

Overnametrajecten zijn altijd maatwerk. Wanneer een kandidaat een goede match heeft gevonden en de ondernemer ook een volgende fase in wil gaan, dan zal in de meeste gevallen een periode volgen waarbij de kandidaat het bedrijf van binnenuit leert kennen. Bijvoorbeeld als werknemer of in de vorm van een onderzoeksstage.

Voorafgaand aan de overname maak je een marktscan. Na het tekenen van een NDA (Geheim­houdings­overeenkomst) met de verkoper starten we de eerste gesprekken op. Wat het vervolgtraject is hangt o.a. af van de match die koper en verkoper samen hebben, maar een o.a. een boekenonderzoek vormt een vast onderdeel van het traject. Voor sommige onderdelen zullen externe adviseurs nodig kunnen zijn.

Jouw coach stemt dit proces altijd met jou persoonlijk af.

Kan de oriëntatiefase/ onderzoeksperiode van het UWV worden gecombineerd met het traject van De Opstartfabriek?

Ja, want deelnemers die een uitkering van het UWV ontvangen zijn gedurende de 12 weken van het trainingsprogramma vrijgesteld van sollicitatieplicht.
Als een deelnemer daarna kiest voor een overnametraject kan de vrijstelling verlengd worden met maximaal 12 maanden.
Wie kiest voor het starten van een eigen onderneming kan in aanmerking komen voor de ‘startersregeling‘ van het UWV.

Wat zijn gezonde ondernemingen?

Zeker 50 procent van de bedrijven die worden opgeheven zijn financieel gezond. Per opheffing gaat gemiddeld 68.000 euro aan omzet verloren en 72.000 euro aan kapitaal.  Slechts  7 tot 11 % opheffingen zijn het gevolg van faillissement.
Door opheffingen gaat jaarlijks 2 procent van alle banen in Nederland verloren.  Voor het MKB komt dit neer op gemiddeld 2,3 banen per opheffing

Wat is de startsituatie van ondernemers

77% van de startende ondernemers doet dit alleen, 23% mét personeel. Slechts 16% start met ondernemen omdat hij/zij een een gat in de markt ziet of een innovatief idee heeft. Ongeveer de helft start vanuit een vaste baan.

Waarom stoppen gezonde ondernemingen?

Landelijk verdwijnen jaarlijks ca 100.000 MKB ondernemingen. Jaarlijks betekent dit alleen al in de regio Rijnmond ca.  8.000 gezonde ondernemingen. Dit komt door vergrijzing, doordat ondernemers geen kopers kunnen vinden, of ­doordat zij door omstandigheden hun bedrijven moeten sluiten.

Wat is de individuele tijdsinspanning van het traject?

Tijdens fase 1 volg je 2 uur per week een training en ben je minimaal 2 uur per week bezig met opdrachten.

Naarmate jouw traject vordert zal je meer tijd moeten gaan investeren, tot ca. 12 uur per week in de laatste onderdelen.

Wat maakt een overname succesvol?

Uit onderzoek blijkt dat begeleiding naar ondernemerschap loont.
Starters vanuit WW doen het beter wanneer zij begeleiding krijgen dan starters die geen ondersteuning vragen. Maar alle startende ondernemers blijken gebaat te zijn bij coaching en steun tijdens de opstartperiode.

Meer weten?
Meld je aan voor ons seminar en kom meer te weten over onze werkkwijze! Wij leggen je onze werkwijze uit en geven antwoord op jouw vragen.