fbpx

Uitdagingen aanpakken

Een vraag om aanbod

Wil jij starten als ondernemer?
Dan helpt De Opstartfabriek jou sneller succesvol te starten, met praktische training en praktijkgerichte coaching, primair gericht op een bedrijfsovername. Omdat je bij een overname weet wat je kunt verdienen, er al klanten zijn, en je dus start met bestaande zekerheid.
Maar ook als starter kan je bij ons terecht.

Ons traject bestaat uit drie fases:

Fase 1: training met coaching
De training bestaat uit 12modules en workshops. Je krijgt daarbij maximaal 20 uur individuele coaching gedurende 6 maanden.

Fase 2: begeleiding van jouw overname.
Als je tijdens fase 1 besluit verder te willen gaan om een geschikt bedrijf over te nemen dan krijg je gedurende jouw hele overnametraject ondersteuning  en coaching op maat (9 maanden, max. 50 uur).

Fase 3: borging van jouw succes als ondernemer
Besluit je door te gaan als ZZP’er, of start via een overname als ondernemer, dan kan je toetreden tot ons netwerk van professionals. Hiermee voor een vast fee gedurende 3 jaar zowel toegang tot ondersteuning op het gebied van administratie, marketing, sales en personeelsbeleid, als 1 op 1 coaching en masterclasses.

Er zijn te weinig banen om te voldoen aan de vraag naar werk. Vooral wie boven de 45 is moet vaak vrezen buiten de boot te vallen. Tegelijk vinden MKB-ondernemers die hun onderneming willen overdragen geen antwoord op hun vraag naar overnamekandidaten.

Toelating deelname


Als kandidaat krijg je een assessment van de eigen ondernemersvaardigheden. Tijdens de intake wordt die besproken, en gekeken naar opleiding, vaardigheden, kwaliteiten en interesses. In gezamenlijk overleg wordt gekeken of ons traject het best past bij jouw ondernemerswens.

Globale opzet trainingsprogramma

Persoonlijke omstandigheden van de kandidaten worden in individuele sessies doorgenomen en geïnventariseerd. Eventuele belemmeringen voor verdere deelname, zoals een grote schuldenlast of verslavingsproblematiek, etc worden in kaart gebracht.

Deelnemende werkzoekenden worden gescreend op motivatie en persoonlijkheid. Belemmeringen voor verdere deelname worden in kaart gebracht.

Potentiele ondernemers doorlopen een assessment bestaande uit o.a. Psychologische tests en een uitgebreide beoordeling van de ondernemers kwaliteiten voordat we een traject opstarten.

Na het assessment wordt een persoonlijk ondernemerstrainingsprogramma opgesteld (ondernemersplan, coaching, etc.) en ook een voorlopig zoekprofiel wordt opgesteld voor de over te nemen onderneming.

Het cursusmateriaal wordt in 12 modules gepresenteerd over een periode van 3 maanden. Het cursusmateriaal omvat de volgende aandachtsgebieden:

  • Focus op ondernemerschap.
  • Businessmodel & ondernemingsplan
  • Waardepropositie en klantsegmenten
  • Marketing, marketingplan, PR en communicatie
  • Juridische zaken: Regelgeving, vergunningen en diploma’s
  • Financiering, Administratie en boekhouding
  • Je SWOT

De kandidaten worden bij voorkeur in een combinatietraject van opleiding en persoonlijke begeleiding geplaatst.

Zoekprofiel

De resultaten van de intake worden gebruikt voor het begeleidingstraject en voor een zoekprofiel naar een over te nemen bedrijf. Over dit laatste meer na de beschrijving van de begeleiding voor de overname.

Uitgebreid netwerk in kleine ondernemingen. Deze worden beoordeeld op hun levensvatbaarheid, reële waarde, en marktmogelijkheden.

Onderdeel van het traject is, dat de ondernemer in spe, tijdelijk mee werkt in de over te nemen onderneming.

Indien vereist kan het eindresultaat, het ondernemingsplan, worden voorgelegd aan de opdrachtgever. Tijdens de eerste jaren van een bedrijf is vooral van belang: een goede en gedegen administratie, afstemming met de belastingdienst en eventueel met vergunningverlenende instellingen.

Begeleiding

In 12 modules wordt je geholpen om je eigen ondernemersfocus scherp te krijgen en bekend gemaakt met de belangrijkste bouwstenen van de businessmodel. Iedereen die zijn ondernemersfocus scherp heeft wordt gecoacht om op basis van de eigen ideeën een bedrijfsplan op te stellen.

Kandidaten kunnen ook op basis van hun intake passende bedrijfsovernames gepresenteerd krijgen.

Na de 12 modules heb je je ondernemersplan in hoofdlijnen scherp en word je in een persoonlijk coachingstraject begeleid bij je opstart- of overnametraject.

Wie geen onderneming ambieert of wie werknemerschap beter past wordt waar mogelijk door onze partners begeleid naar de banen in groeisectoren. In voorkomende gevallen kan ook passende arbeid gevonden worden bij de bedrijven van de andere kandidaat-ondernemers.

Onze aanpak
Wij willen met onze aanpak de mens, als ondernemer, kandidaat-ondernemer of werknemer, centraal stellen. Daarom ligt in elk traject de nadruk op ontwikkeling van persoonlijke doelstellingen, verantwoordelijkheid nemen en creatief omgaan met de mogelijkheden die geboden worden.

Alle kandidaat bieden wij een analyse van persoon, opleiding, vaardigheden, kwaliteiten en interesses. Vervolgens begeleiden wij de geschikte kandidaten primair naar ondernemerschap en bedrijfsovername, of waar mogelijk naar passend werknemerschap.
Wie ondernemerskwaliteiten heeft wordt gecoacht om op basis van de eigen ideeën een bedrijfsplan op te stellen. Kandidaten kunnen ook op basis van hun intake passende bedrijfsovernames gepresenteerd krijgen. Vervolgens worden zij begeleid in hun opstart- of overnametraject.
Wie geen onderneming ambieert of wie werknemerschap beter past wordt waar mogelijk via partners begeleid naar banen in groeisectoren door middel van coaching en scholing. In voorkomende gevallen kan ook passende arbeid gevonden worden bij de bedrijven van de andere kandidaat-ondernemers.

Re-integratiemogelijkheden
De sleutel van onze aanpak ligt in de circa 80.000 banen die jaarlijks verdampen bij gezonde ondernemingen; door vergrijzing, gebrek aan opvolging en aansluiting.

Dankzij ons uitgebreide netwerk kunnen wij een realistische inschatting maken van de mogelijkheden tot begeleiding van werk naar werk. Daarnaast ontwikkelen wij spin-offs, begeleiden startups en realiseren toeleiding naar groeisectoren.

Onze focus blijft daarbij liggen op een goede aansluiting, persoonlijke betrokkenheid en het bieden van kwalitatief maatwerk: Uw medewerkers gaan daadwerkelijk van werk naar werk.
Een ander bijkomend voordeel is dat naast de successen van uitplaatsing van personeel, de werkgelegenheid structureel groeit.

Ons resultaat: een win-win situatie voor krimpende en groeiende organisaties.