fbpx

Huib

werd
ondernemer

Huib was 52 en had jaren gewerkt als onderhoudsman bij een woningcorporatie voor kleine reparaties bij huurders. Hij was niet alleen klusjesman maar ook de sociale oliespuit van de huurders en kwam bij iedereen over de vloer, hielp een handje en luisterde naar verhalen.

Maar als gevolg van een reorganisatie werd zijn baan ondergebracht bij een aannemer. En toen tijdens de crisis het werk afnam werd Huib ontslagen en kwam in de bijstand.

Op zijn zoektocht naar werk kwam hij in contact met Cornelis van De Opstartfabriek. Huib wilde wel onderzoeken of zelfstandig ondernemerschap iets voor hem was. Een assessment is een standaard onderdeel van het traject maar was hier eigenlijk overbodig: Huib bleek een man van de oude stempel, met een hoog werkethos en een “afspraak is afspraak” mentaliteit.

In de pers

Bekijk de nieuwsberichten over De Opstartfabriek.

Downloads

Privacyverklaring
Klachtenreglement

Training

De communicatieve en sociale vaardigheden van Huib zijn prima. De bouwtechnische kennis voor werkzaamheden op kleine schaal is up to date en ook de administratieve kennis is redelijk.

Maar wat ontbreekt is zelfvertrouwen om ondernemer te worden. De nadruk in zijn traject lag met name op het krijgen van inzicht dat ondernemen niet meer onzekerheid biedt dan een baan en het overtuigen dat Huib ook daadwerkelijk de capaciteiten bezat om ondernemer te kunnen zijn. Uiteindelijk voelde hij zich door de opleiding hierin gesterkt, doordat die hem de nodige ondernemersvaardigheden bijbracht.

Wat uit de intakefase duidelijk wordt is dat Huib het, als onderhoudsman van de corporatie het meest naar zijn zin had. Zowel de sociale contacten als de aard van de klussen bevielen hem enorm.

Zoekprofiel

Op basis van de gesprekken die werden gevoerd en het assessment dat was afgenomen stelde Cornelis een zoekprofiel op waar hij mee op pad ging.
In de omgeving van de wijk waar hij woont en gewerkt heeft vond hij een klusbedrijf dat ter overname werd aangeboden.

De ondernemer is 62 jaar oud en is zijn onderneming wat aan het afbouwen. Hij heeft nog geen echte lichamelijke problemen, maar het werk valt hem steeds zwaarder. Hij wil de zaak verkopen en trekt daar een jaar voor uit zodat hij het financieel tot aan zijn pensioen redt. Hij heeft veel vaste klanten en men vindt dat hij net werk aflevert bij de mensen. Hij werkt niet bij grote bouwbedrijven, maar voornamelijk bij particulieren. Deze klantenportefeuille vertegenwoordigt volgens hem een waarde mits de nieuwe eigenaar wordt ingewerkt bij zijn huidige klanten. Wanneer die optie geboden wordt gaat hij akkoord met het traject.

Voorbereiding

Huib volgt het volledige opleidingstraject. Extra aandacht was er voor de begeleiding van zijn onzekerheid ten opzichte van het ondernemen. Hij werd daarbij gesterkt door de opleiding zelf die hem de nodige ondernemersvaardigheden bijbracht. Tijdens zijn opleiding volgt hij een stage in het bedrijf dat hij wil gaan overnemen

Overname

Waardering

Huib wil best met € 35.000 per jaar genoegen nemen, dat is twee keer zoveel als hij nu verdient. Dit betekent dat er ca. € 10.000 per jaar overblijft voor rente en aflossing van de koopsom. De financierbare koopsom wordt bepaald op ca. € 70.000 zodat Huib ook nog geld overhoudt voor pensioenopbouw, naast de verkoopwaarde die de onderneming zal vertegenwoordigen op het moment van pensionering.

Omdat Huib zelf ook potentiële klanten in en om de wijk kent is de verwachting dat er voldoende potentie in de onderneming zit. Daarnaast heeft de voormalig werkgever van Huib te kennen gegeven graag weer met hem in zee te willen voor onderhoudsklussen.

De verkoper vraagt voor het gereedschap € 60.000, de bus € 8.000 en voor het klantenbestand € 30.000, totaal € 98.000, maar beide partijen gaan ermee akkoord om een onafhankelijke derde de waardebepaling te laten doen van het gereedschap en de bus. Deze komt tot een waarde van respectievelijk € 40.000 en € 6.000 en geeft het advies jaarlijks € 2.500 ruimte voor vervangingsinvesteringen te reserveren.

Gezien het feit dat Huib zich weer opnieuw zal moeten bewijzen aan de oude klanten en daarom een lager uurtarief zal moeten hanteren, wordt voor de waarde van het klantenbestand € 10.000 overeengekomen. Dit geeft ook ruimte het loon van de voormalig eigenaar, die nog een half jaar parttime blijft werken, door te betalen.