fbpx

Ondernemen na corona: gratis hulp van ondernemers voor ondernemers

Laagdrempelig advies op bedrijfseconomisch gebied

Tijdens de coronacrisis hebben veel MKB-ers schulden gemaakt in de privésfeer (pensioengeld aangesproken, hypotheek verhoogd, familielening) om zakelijke kosten te betalen. Dit naast de schulden bij banken en de fiscus. Zij kwamen vaak niet of gedeeltelijk in aanmerking voor de steunpakketten van de overheid waardoor er iedere maand weer geld in de zaak moest worden gestoken.

Voor deze MKB-ers zijn er vaak geen ‘loketten’ beschikbaar voor hun specifieke vragen om uit deze situatie te geraken. Gebleken is dat er behoefte is aan laagdrempelig en objectief advies op bedrijfseconomisch gebied, meer specifiek voor (her)financiering, ontwikkeling van nieuwe business, doorlichting van de onderneming, eventuele verkoop of doorstart van de onderneming.

Gratis hulp van ondernemers voor ondernemers

De overheid heeft middelen ter beschikking gesteld om deze advisering te bekostigen. Het is bedoeld voor alle ondernemers die door COVID-19 in hun bedrijfsvoering geraakt zijn. Dat geldt zowel voor ZZP-ers als voor ondernemers met personeel.

Adviesportaal

De Opstartfabriek heeft deze advisering en bekostiging daarvan onder een dak gebracht. Via een intake wordt de benodigde ondersteuning geïnventariseerd en vastgelegd. Voor de MKB-er zijn voor de aanmelding, de bekostigingsaanvraag en het adviestraject geen kosten verschuldigd.

Aanmelden voor gratis hulp

Benieuwd of je ook gebruik kan maken van deze ondersteuning?
Met een korte situatieschets kan je je aanmelden via onderstaand formulier.

    Doe het vandaag nog en je ontvangt binnen 24 uur een reactie.